Moje Dziecko,

 

Może mnie nie znasz, ale ja wiem o tobie wszystko. Ps. 139,1 Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz. Ps. 139,2 Znam twoje ścieżki. Ps. 139,3 Nawet włosy na twojej głowie są policzone. Mt 10,29-31 Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz. Rdz 1,27 We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś. Dz 17,28 Jesteś z mojego rodu. Dz 17,28 Znałem cię, jeszcze zanim się począłeś. Jr 1,4-5 Wybrałem cię, gdy planowałem stworzenie świata. Ef 1,11-12 Nie jesteś pomyłką, gdyż twoje dni zostały zapisane w mojej księdze. Ps 139,15-16 Wyznaczyłem dokładny czas twojego urodzenia i miejsce, gdzie będziesz mieszkał. Dz 17,26 Cudownie cię stworzyłem. Ps 139,14 Ukształtowałem cię w łonie twojej matki. Ps 139,13 Byłem twoją podporą od urodzenia, pomocą twoją od łona matki twojej. Ps 71,6 Mój obraz był przedstawiony niewłaściwie przez tych, którzy mnie nie znają. J 8,41-44 Nie jestem oddalony i rozgniewany, ale jestem pełen miłości. 1 J 4,16 Pragnę wylać na ciebie moją miłość. 1 J 3,1 Ponieważ jesteś moim dzieckiem, a ja twoim Ojcem. J 3,1 Oferuję ci więcej, niż mógł dać twój ziemski ojciec. Mt 7,11 Ponieważ jestem doskonałym Ojcem. Mt 5,48 Każdy dobry dar, jaki otrzymujesz, pochodzi ode mnie. Jk 1,17 Ja o ciebie dbam i zaspokajam wszystkie twoje potrzeby. Mt 6,31-33 Moje plany dotyczące twojej przyszłości zawsze wypełnione są nadzieją. Jr 29,11 Ponieważ umiłowałem cię miłością wieczną. Jr 31,3 Moje myśli o tobie są niezliczone jak ziemia piasku na brzegu morza. Ps 139,17-18 Raduję się z ciebie niezmiernie. So 3,17 Nigdy nie przestanę ci dobrze czynić. Jr 32,40 Ponieważ jesteś moją drogocenna własnością. Wj 19,5 Z całego serca i z całej duszy pragnę cię osadzić na twej ziemi. Jr 32,41 Chcę ci pokazać rzeczy wielkie i dziwne. Jr 33,3 Jeśli będziesz mnie szukać z całego serca, znajdziesz mnie. Pwt 4,29 Rozkoszuj się mną, a dam ci, czego pragnie serce twoje. Ps 37,4 Ponieważ to ja daję tobie te pragnienia. Flp 2,13 Mogę uczynić więcej, niż sobie wyobrażasz. Ef 3,20 Ponieważ ja jestem twoją największą zachętą. 2 Tes 2,16-17 Jestem także Ojcem, który pociesza cię we wszystkich twoich kłopotach. 2 Kor 1,3-4 Kiedy twoje serce złamane, jestem tobie bliski. Ps 34,18 Tak jak pasterz niesie owcę, tak ja noszę cię blisko mojego serca. Iz 40,11 Pewnego dnia otrę wszelką łzę z twoich oczu. Ap 21 3-4 I zabiorę ból, jakiego doznałeś tu na ziemi. Ap 21,3-4 Jestem twoim Ojcem i kocham cię tak, jak ukochałem mojego Syna, Jezusa. J 17,26 Ponieważ w Jezusie objawiła się moja miłość do ciebie. J 17,26 On jest odbiciem mojej istoty. Hbr 1,3 Przyszedł pokazać, że jestem za tobą, a nie przeciwko tobie. Rz 8,31 Oraz powiedzieć, że twoich grzechów nie liczę. 2 Kor 5,18-19 Jezus umarł, abyś ty mógł dostąpić pojednania. 2 Kor 5,18-19 Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do ciebie. 1J 4,10 Oddałem wszystko, co kocham, żeby zyskać twoją miłość. Rz 8,31-32 Jeśli przyjmiesz dar mojego Syna, Jezusa, przyjmiesz mnie. 1 J 2,23 Już nic nie oddzieli cię od mojej miłości. Rz 8,38-39 Wróć do domu, a ja wydam w niebie największe przyjęcie. Łk 15,7 Zawsze byłem Ojcem i zawsze będę Ojcem. Ef 3,14-15 Pytam cię: czy chcesz być moim dzieckiem? J 1, 12-13 Czekam na Ciebie. Łk 15,11-32

Kocham Cię!

Twój Tato, Bóg Wszechmogący

--
Na podstawie: www.FathersLoveLetter.com/Polish z naniesionymi przeze mnie poprawkami odnośników i tłumaczeń

 

 

 

 

 

Słowo „władza” kojarzy się zazwyczaj negatywnie. Często jesteśmy świadkami wykorzystywania jej w różnych środowiskach: politycznych, kościelnych, społecznych, sąsiedzkich, rodzinnych. Mówimy o władzy, że psuje. Ale czy zawsze? Kiedy Jezus nauczał ci, którzy Go słuchali „zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie” (Mk 1, 22). Jaką władzę posiadał Jezus?

Przywykłem myśleć, że ofiara z życia, którą Jezus złożył na krzyżu jest wyłącznie ofiarą za wszystko, co we mnie negatywne i złe. Ofiarą, która była potrzebna do obmycia mnie, usunięcia z mego serca zła. Tak, to prawda. Ale przecież nie można na nią patrzeć jedynie w sensie negatywnym. Przecież Jezus umarł także za to, abym mógł z Nim mieć relację – nawiązywać ją i podtrzymywać. Umarł za to, abym słyszał i widział znaki, które codziennie do mnie kieruje. Umarł za to, abym wierzył, że mnie kocha, że jestem dla Niego ważny, że o mnie pamięta. Umarł, dając mi siłę, uzdalniając mnie do bycia z Nim, w Nim, razem z Nim.

Pan jest moim Pasterzem, niczego mi nie braknie. (...) prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć.
Psalm 23

 

 

 

 

Zatoka Pucka,
wrześniowa niedziela, wieczór

 

Zastanawiam się jak ważne dla Jezusa, dla Jego życia, dla wypełnienia Jego misji życiowej była pomoc i wsparcie ze strony innych. Do tej pory patrzyłem na dzieło zbawienia świata jako na dzieło dokonane przez Jezusa wyłącznie przy wsparciu Ojca i Ducha Św. A jednak wpływ ludzi, którymi był otoczony na ziemi był nie mały. Czy Jezusowi udałoby się dokonać dzieła zbawienia świata samemu bez pomocy innych?

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem