Pomóżmy ofiarom trzęsienia ziemi na Haiti. Wystarczy wysłać SMS'a o treści Pomagam na numer 72052 Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.caritas.pl

--------------------------------------