Moje Dziecko,

 

Może mnie nie znasz, ale ja wiem o tobie wszystko. Ps. 139,1 Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz. Ps. 139,2 Znam twoje ścieżki. Ps. 139,3 Nawet włosy na twojej głowie są policzone. Mt 10,29-31 Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz. Rdz 1,27 We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś. Dz 17,28 Jesteś z mojego rodu. Dz 17,28 Znałem cię, jeszcze zanim się począłeś. Jr 1,4-5 Wybrałem cię, gdy planowałem stworzenie świata. Ef 1,11-12 Nie jesteś pomyłką, gdyż twoje dni zostały zapisane w mojej księdze. Ps 139,15-16 Wyznaczyłem dokładny czas twojego urodzenia i miejsce, gdzie będziesz mieszkał. Dz 17,26 Cudownie cię stworzyłem. Ps 139,14 Ukształtowałem cię w łonie twojej matki. Ps 139,13 Byłem twoją podporą od urodzenia, pomocą twoją od łona matki twojej. Ps 71,6 Mój obraz był przedstawiony niewłaściwie przez tych, którzy mnie nie znają. J 8,41-44 Nie jestem oddalony i rozgniewany, ale jestem pełen miłości. 1 J 4,16 Pragnę wylać na ciebie moją miłość. 1 J 3,1 Ponieważ jesteś moim dzieckiem, a ja twoim Ojcem. J 3,1 Oferuję ci więcej, niż mógł dać twój ziemski ojciec. Mt 7,11 Ponieważ jestem doskonałym Ojcem. Mt 5,48 Każdy dobry dar, jaki otrzymujesz, pochodzi ode mnie. Jk 1,17 Ja o ciebie dbam i zaspokajam wszystkie twoje potrzeby. Mt 6,31-33 Moje plany dotyczące twojej przyszłości zawsze wypełnione są nadzieją. Jr 29,11 Ponieważ umiłowałem cię miłością wieczną. Jr 31,3 Moje myśli o tobie są niezliczone jak ziemia piasku na brzegu morza. Ps 139,17-18 Raduję się z ciebie niezmiernie. So 3,17 Nigdy nie przestanę ci dobrze czynić. Jr 32,40 Ponieważ jesteś moją drogocenna własnością. Wj 19,5 Z całego serca i z całej duszy pragnę cię osadzić na twej ziemi. Jr 32,41 Chcę ci pokazać rzeczy wielkie i dziwne. Jr 33,3 Jeśli będziesz mnie szukać z całego serca, znajdziesz mnie. Pwt 4,29 Rozkoszuj się mną, a dam ci, czego pragnie serce twoje. Ps 37,4 Ponieważ to ja daję tobie te pragnienia. Flp 2,13 Mogę uczynić więcej, niż sobie wyobrażasz. Ef 3,20 Ponieważ ja jestem twoją największą zachętą. 2 Tes 2,16-17 Jestem także Ojcem, który pociesza cię we wszystkich twoich kłopotach. 2 Kor 1,3-4 Kiedy twoje serce złamane, jestem tobie bliski. Ps 34,18 Tak jak pasterz niesie owcę, tak ja noszę cię blisko mojego serca. Iz 40,11 Pewnego dnia otrę wszelką łzę z twoich oczu. Ap 21 3-4 I zabiorę ból, jakiego doznałeś tu na ziemi. Ap 21,3-4 Jestem twoim Ojcem i kocham cię tak, jak ukochałem mojego Syna, Jezusa. J 17,26 Ponieważ w Jezusie objawiła się moja miłość do ciebie. J 17,26 On jest odbiciem mojej istoty. Hbr 1,3 Przyszedł pokazać, że jestem za tobą, a nie przeciwko tobie. Rz 8,31 Oraz powiedzieć, że twoich grzechów nie liczę. 2 Kor 5,18-19 Jezus umarł, abyś ty mógł dostąpić pojednania. 2 Kor 5,18-19 Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do ciebie. 1J 4,10 Oddałem wszystko, co kocham, żeby zyskać twoją miłość. Rz 8,31-32 Jeśli przyjmiesz dar mojego Syna, Jezusa, przyjmiesz mnie. 1 J 2,23 Już nic nie oddzieli cię od mojej miłości. Rz 8,38-39 Wróć do domu, a ja wydam w niebie największe przyjęcie. Łk 15,7 Zawsze byłem Ojcem i zawsze będę Ojcem. Ef 3,14-15 Pytam cię: czy chcesz być moim dzieckiem? J 1, 12-13 Czekam na Ciebie. Łk 15,11-32

Kocham Cię!

Twój Tato, Bóg Wszechmogący

--
Na podstawie: www.FathersLoveLetter.com/Polish z naniesionymi przeze mnie poprawkami odnośników i tłumaczeń

 

 

 

+AMGD by Dariusz Michalski SJ. 2023
Wykonanie: Solmedia.pl

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem